Witamy w

projekcie eSmart

Przedsiębiorcy nowej generacji Web 4.0

Home

Witamy w projekcie eSmart. O czym jest projekt eSmart? eSmart to innowacyjny projekt, który dotyczy technologii Web 4.0, zmieniającej krajobraz biznesowy.

Witamy w projekcie eSmart. O czym jest projekt eSmart? eSmart to innowacyjny projekt, który dotyczy technologii Web 4.0, zmieniającej krajobraz biznesowy.

Etykiety RFID są stosowane w wielu firmach, aby ułatwić i poprawić jakość zakupów. Konsumenci znajdują się w centrum zainteresowania Web 4.0, dzięki czemu to oni przejmują inicjatywę. Oczekuje się, że przyszłość Web 4.0 zmieni życie codzienne ludzi. Web 4.0 zapewni konsumentom unikalne i zintegrowane życie społeczne i osobiste poprzez tworzenie wzajemnych powiązań między ludźmi i maszynami. Przyszłość Internetu będzie definiowana przez ten otwarty, połączony i inteligentny interfejs. Jest to wielki, otwarty obszar rozwoju, który aż prosi się o zbadanie.

Etykiety RFID są stosowane w wielu firmach, aby ułatwić i poprawić jakość zakupów. Konsumenci znajdują się w centrum zainteresowania Web 4.0, dzięki czemu to oni przejmują inicjatywę. Oczekuje się, że przyszłość Web 4.0 zmieni życie codzienne ludzi. Web 4.0 zapewni konsumentom unikalne i zintegrowane życie społeczne i osobiste poprzez tworzenie wzajemnych powiązań między ludźmi i maszynami. Przyszłość Internetu będzie definiowana przez ten otwarty, połączony i inteligentny interfejs. Jest to wielki, otwarty obszar rozwoju, który aż prosi się o zbadanie.

W ramach projektu eSmart opracowano program nauczania dla młodych przedsiębiorców cyfrowych, który można w całości zrealizować za pomocą smartfona, a także program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli kształcenia i szkolenia zawodowego.

W ramach projektu eSmart opracowano program nauczania dla młodych przedsiębiorców cyfrowych, który można w całości zrealizować za pomocą smartfona, a także program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli kształcenia i szkolenia zawodowego.

O projekcie

eSmart will design and produce a bespoke, targeted entrepreneurship curriculum for young digital natives embarking on a career in the CCI sector as Web 4.0 entrepreneurs. Partners will use a combination of interactive infographics and EduZines to present this curriculum to potential learners. The EntreComp Framework will be used as a benchmark for developing the curriculum and all 15 competences in the EntreComp framework will be addressed throughout the
course of the eSmart project.

eSmart opracuje i wyprodukuje dostosowany do potrzeb, program nauczania przedsiębiorczości dla młodych ludzi z krajów cyfrowych, którzy rozpoczynają karierę w sektorze CCI jako przedsiębiorcy Web 4.0. Partnerzy wykorzystają połączenie interaktywnych infografik i EduZinów, aby przedstawić ten program potencjalnym uczniom. Ramy EntreComp zostaną wykorzystane jako punkt odniesienia przy opracowywaniu programu nauczania, a wszystkie 15 kompetencji zawartych w ramach EntreComp zostanie uwzględnionych.

W trakcie realizacji projektu eSmart partnerzy projektu z Austrii, Irlandii, Niemiec, Hiszpanii, Polski, Cypru i Portugalii przeprowadzą niezbędne szkolenia dla wykładowców VET, aby zapewnić im wiedzę na temat symbiotycznego Internetu i jego potencjału w zakresie zakładania nowych firm.

W trakcie realizacji projektu eSmart partnerzy projektu z Austrii, Irlandii, Niemiec, Hiszpanii, Polski, Cypru i Portugalii przeprowadzą niezbędne szkolenia dla wykładowców VET, aby zapewnić im wiedzę na temat symbiotycznego Internetu i jego potencjału w zakresie zakładania nowych firm.

Partnerzy

W trakcie realizacji projektu eSmart organizacje partnerskie z Austrii, Irlandii, Niemiec, Hiszpanii, Polski, Cypru i Portugalii przeprowadzą niezbędne szkolenia dla wykładowców VET, aby zapewnić im wiedzę na temat symbiotycznego Internetu i jego potencjału w zakresie zakładania nowych firm.

W trakcie realizacji projektu eSmart organizacje partnerskie z Austrii, Irlandii, Niemiec, Hiszpanii, Polski, Cypru i Portugalii przeprowadzą niezbędne szkolenia dla wykładowców VET, aby zapewnić im wiedzę na temat symbiotycznego Internetu i jego potencjału w zakresie zakładania nowych firm.

Materiały szkoleniowe

Projekt eSmart - dotyczy tego, jak

  • zaprezentować kreatywnego przedsiębiorcę i jego zespół zarządzający,
  • przedstawić możliwości inwestycyjne
  • wykazać, że masz odpowiedni model biznesowy
  • przedstawić skalowalność swojego kreatywnego produktu lub pomysłu oraz prawdziwą wycenę rynkową
  • chronić swoją własność intelektualną.

Aby osiągnąć te cele, partnerzy projektu eSmart współpracują przez cały okres jego trwania nad przygotowaniem następujących innowacyjnych materiałów dydaktycznych:

Program szkolenia w miejscu pracy

eSmart zapewni kompleksowy program szkoleniowy dla wykładowców VET, składający się z dwóch odrębnych części.

Part A – will focus on the symbiotic Internet and the potential it has for business creation as well as building an entrepreneurial spirit and understanding investment readiness challenges that face fledgling creative entrepreneurs. This will support VET tutors to provide appropriate business development supports to nascent digital native creative entrepreneurs
 
Part B – will focus on building the digital and pedagogic skills of VET professionals to enable them to provide a quality VET service through
accessible and interactive online environments while building their self-confidence to work in remote learning environments

Eduziny o przedsiębiorczości

Eduziny to środowiska edukacyjne stworzone specjalnie do użytku na smartfonach. Każdy eduzin będzie dotyczył innej kompetencji opisanej w Podstawach Przedsiębiorczości (EntreComp Framework).

Gotowość do inwestowania Eduziny

Pomiędzy przedsiębiorcami z krajów cyfrowych a ich odpowiednikami z sektora finansowego istnieje znaczna luka pokoleniowa. Z tego powodu eSmart zapewni dostosowane do potrzeb zasoby szkoleniowe, aby umożliwić rodzącym się kreatywnym przedsiębiorcom cyfrowym przedstawienie swojego pomysłu na biznes lub propozycji w sposób spełniający wymagania sektora usług finansowych.

eSmart MOOC and Community of Practice

Ta platforma edukacyjna zapewnia przedsiębiorcom otwarty dostęp do wszystkich opracowanych zasobów i będzie działać jako miejsce, w którym przedsiębiorcy mogą korzystać z wymiany doświadczeń i uczyć się od siebie nawzajem.

Materiały szkoleniowe

Projekt eSmart - dotyczy tego, jak

  • zaprezentować kreatywnego przedsiębiorcę i jego zespół zarządzający,
  • przedstawić możliwości inwestycyjne
  • wykazać, że masz odpowiedni model biznesowy
  • przedstawić skalowalność swojego kreatywnego produktu lub pomysłu oraz prawdziwą wycenę rynkową
  • chronić swoją własność intelektualną.

Aby osiągnąć te cele, partnerzy projektu eSmart współpracują przez cały okres jego trwania nad przygotowaniem następujących innowacyjnych materiałów dydaktycznych:

Program szkolenia w miejscu pracy

eSmart zapewni kompleksowy program szkoleniowy dla wykładowców VET, składający się z dwóch odrębnych części.

Part A – will focus on the symbiotic Internet and the potential it has for business creation as well as building an entrepreneurial spirit and understanding investment readiness challenges that face fledgling creative entrepreneurs. This will support VET tutors to provide appropriate business development supports to nascent digital native creative entrepreneurs

Part B – will focus on building the digital and pedagogic skills of VET professionals to enable them to provide a quality VET service through
accessible and interactive online environments while building their self-confidence to work in remote learning environments

Eduziny o przedsiębiorczości

Eduziny to środowiska edukacyjne stworzone specjalnie do użytku na smartfonach. Każdy eduzin będzie dotyczył innej kompetencji opisanej w Podstawach Przedsiębiorczości (EntreComp Framework).

Gotowość do inwestowania Eduziny

Pomiędzy przedsiębiorcami z krajów cyfrowych a ich odpowiednikami z sektora finansowego istnieje znaczna luka pokoleniowa. Z tego powodu eSmart zapewni dostosowane do potrzeb zasoby szkoleniowe, aby umożliwić rodzącym się kreatywnym przedsiębiorcom cyfrowym przedstawienie swojego pomysłu na biznes lub propozycji w sposób spełniający wymagania sektora usług finansowych.

eSmart MOOC and Community of Practice

Ta platforma edukacyjna zapewnia przedsiębiorcom otwarty dostęp do wszystkich opracowanych zasobów i będzie działać jako miejsce, w którym przedsiębiorcy mogą korzystać z wymiany doświadczeń i uczyć się od siebie nawzajem.

Aktualności

Check the newsletters below to keep up to date with the project

Check the newsletters below to keep up to date with the project

Biuletyn informacyjny 4

Biuletyn informacyjny 2

Biuletyn informacyjny 3

Biuletyn informacyjny 4

Kontakt z nami

To get involved and support our project, please find and follow us on Facebook at:

To get involved and support our project, please find and follow us on Facebook at:

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project Number: 2020-1-AT01-KA226-VET-092394

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project Number: 2020-1-AT01-KA226-VET-092394

pl_PLPolish